تبلیغات
ترجمه درس های عربی سال سوم راهنمایی - جواب تمرین های درس
درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندهای روزانه

نویسندگان

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

 ناصر
 علیم
 مکتوب
 طلب
 احسن
 جنود
 
التمرین اول:
1: امرا الجیش
2:ثقیل اسمع
3:لیلا
4:لا
التمرین الثانی:
فعل: ذهب-وصل
فعلت:سمعت
فعلت:سمعت
افعل:اسمع
فعول:هجوم-حصول-رجوع
فعیل:ضعیف-سریع-قلیل-صحیح-کثیر-قریب
مفعول:معلوم-مسول-مجروح-مسرور-مسعود
فاعل:راجع-قائد-قادم
التمرین الثالث:
کتب -رجع
تفقد-تقبل
وصول-کحول
یعبدون-یخرجون
تصدق-تعبد
شمس-عبد
عجیب-طریق
التمرین الرابع:
حمد:حامد-حمید-محمود-احمد--افعل
غفر:غافر-غفور-غفران--فعلان
خلق:خالق-مخلوق--
نظر:ناظر-نظیر-منظور
قدر:قادر-قدیر-مقدور
التمرین الخامس:
هجوم:فعول
مغرب:مفعل
ضعیف:فعبل
تصدیق:تفعیل
معلوم:مفعول
محسن:مفعل
التمرین السادس:
فعل:عمل
فعل:صدق
فعیل:سمیع-علیم-کریم
فاعل:غالب-قادر-سائل-صالح
مفعول:مغضوب-معلوم-محروم
التمرین السابع:
 کلمات وزنکلمه ی هم خانواده
 حروف اصلی
حروف زاید 
 ناصر فاعل منصور- نصیر
 ن - ص -ر
 ا
 علیم فعیل عالم - معلوم
 ع - ل - م
 ی
 مکتوب مفعول کاتب - کتاب
 ک - ت - ب
 م - و
 طلب فعل
 طالب - مطلوب
 ط - ل - ب
 - - -
 احسن افعل حسن - محسن
 ح - س -ن
 ا
 جنودفعول
 جندی
ح - ن - د 
 و
اادرسات قرایه:
1:مسرورا-شادمان
2:جنود-لشگرهای
3:فرح-شادوخوشحال
کامات هم وزن 1:معلوم-محروم-مفلوب--مفعول
کلمات هم وزن 2:کاتب-عالم-غافر-قابل--فاعل
کلمات هم وزن 3:سمیع-کریم-رحیم--فعیل


اینم از تمرینات برای تنبلان


نوشته شده توسط :بینام ناشناس
پنجشنبه 21 مهر 1390-05:51 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30

ابزار آپلود